"Bu deliliği durdurma vakti geldi" basın açıklaması

20
Kas 2013

Polonya’nın başkenti Varşova’da, iklim değişikliğine “çare” bulmak için 19’uncu kez toplanacak BM’nin senelik İklim zirvesi başlayacaktı ki dünya tarihinde karaya vuran en güçlü tayfun Filipinleri yerle bir etti. Haiyan Tayfunu Filipinlerin 2/3’ünü yıktı geçti.

Günlerce dehşet verici tablonun verilerine ulaşmak bile mümkün olamadı. On bine yakın insanın öldüğü, yarım milyondan fazla insanın evsiz kaldığı, en az iki milyon insanın acil yardım beklediği, beş milyonu çocuk on milyondan fazla insanın açlık ve susuzluklar baş başa kaldığı, enkaz ve cesetlerle, çaresizlikle dolu, hayal edilemeyecek korkunç bir yıkım yaşandı Filipinlerde.  

Filipinlerde yaşanan felaketin doğal olmadığını biliyoruz. Bilim bize yıllardan beri küresel iklim değişikliğinin daha büyük fırtınalara yol açacağını söylüyordu. Fırtınaların sayısı ve etkisi artıyordu, şimdiye kadar yaşanlar arasında en güçlüsü de Haiyan oldu.

19. İklim zirvesinde Filipinler adına konuşma yapan Yeb Sano, “...Biz, fırtınalardan kaçmayı, ailelerimizi tahliye etmeyi, yok oluş ve çaresizlik içinde olmayı, ölü saymak zorunda kalmayı reddediyoruz. En basitçe böyle söylenir: Reddediyoruz.” diyordu.

Evet REDDEDİYORUZ!

İklim zirvelerinde yaptığınız karbon pazarlıklarını reddediyoruz. İklim değişikliğinden tarihsel olarak sorumlu olan gelişmiş ülkelerle, fosil yakıtlara dayalı kalkınma yarışındaki gelişmekte olan ülkeler arasında sürdürdüğünüz pazarlıkları, insanları ve doğayı temel almadan ekonomik çıkarlar üzerinden sürdürdüğünüz her türlü pazarlığı reddediyoruz. İklimi değiştiren sisteminizi reddediyoruz.

22 Kasım, Cuma, saat 19.00’da Kadıköy’de Eminönü İskelesi önünde yapacağımız basın açıklamasına bütün iklim adaleti aktivistlerini çağırıyoruz.

İklim değişikliği kader değil. Mücadele edeceğiz, tek evimiz dünya için, dünyadaki tüm canlılar için, iklimi değiştiren sisteminize karşı mücadele edeceğiz. Biz yüzde doksan dokuz, Gezi’de kazandık, kazanmaya devam edeceğiz.

Küresel Eylem Grubu