Kitaplar

Küresel İklim Değişimi

İnsan faaliyetleri ekolojik çevreyi ve biyolojik çeşitliliği ne şekilde tehdit ediyor? Küresel ısınma ekolojik felakete giden yolda ilk mi yoksa son adım mı? Dünyanın enerji ihtiyacını fosil yakıtların dışındaki alternatif kaynaklardan sağlamak mümkün mü? İhtiyaç ile açgözlülük arasındaki mesafe nerede yokoldu? En çok kirletenler en çok yalan söyleyenler değil mi?

 

Dünya iklimi konusunda verilen mücadele siyasi bir mücadeledir. Küresel iklim değişimi görmezden gelinemeyecek kadar hayatımızın içinde. Sanayileşmiş ülkelerin, petrol tekellerinin başı çektiği kirliliğin halihazırdaki tezahürleri ortadayken, cehennem senaryoları için gelecekteki kurbanları düşünmek bile gereksiz.

Bu küçük kitap, "dünyayı aptallardan" kurtarmak için hepimizin sesimizi yükseltmemizin vaktinin gelip de geçtiğini hatırlatan önemli bir uyarı niteliğinde.

İÇİNDEKİLER

Çevrecilik: Bir Geri Çekilme mi, İleri Bir Atılım mı?, Roni Margulies
Önsöz, Athena Ronquillo-Ballesteros
Giriş
1 İklim Değişimine Genel Bakış
2 Ozonun Rolü
3 Etkiler: İnsan Sağlığı
4 Etkiler: Tarım ve Gıda Üretimi
5 Etkiler: Doğal Hayat ve Ormanlar
6 İklim Değişimi Siyaseti
7 Küresel Bir Kriz İçin Kalıcı Çözümler
Notlar
Kaynakça
Yararlı Adresler

 

Özgün adı: The No-Nonsense Guide to Climate Change

Çeviri: Ohannes Kılıçdağı

Yayına Hazırlayan: Hayrullah Doğan

Yayın Yönetmeni: Roni Margulies

Kapak ve Grafik Tasarım: Semih Sökmen

Kapak ve İç Baskı Yaylacık Matbaacılık Ltd.

Cilt Sistem Mücellithanesi

Dizgi Metis Yayıncılık

Baskı Hazırlık Metis Yayıncılık

Kitabın Baskıları:
1. Basım: Mart 2003